ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രായം സമയാതീതം.
അവർ എന്നും മുളച്ചു പൊങ്ങും എവിടേയും.
ഏകദൈവവിശ്വാസികൾ കൂടുതലായുള്ള ഇടങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയം ഇക്കാലം.

നട്ടുച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവർ
രാത്രിയിൽ സംഘം ചേരുകയും അക്രാമകർ ആവുകയും ചെയ്യില്ല/ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ അധികാരികളെ?
ബീച്ച് തെക്കേ വശത്തേയ്ക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച.

m.imdb.com/title/tt1286811/
m.imdb.com/title/tt8359822/
So what's with these 2 films that makes me end the tribulation of watching the local Tamil by about 15 minutes and be glued to the non-stop anguish of the French one even after its flawed denouement, and keep staring at the blank screen?

@sajith ഇവിടെ പാറപ്പുറത്ത് ഇന്നിരുപത്താറുവൈകീട്ട് കനത്തും ചിണുങ്ങിയും മഴയായിരുന്നു. ആകാശം സൂര്യൻ എന്നിവ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അതോണ്ട് രാവിലത്തെ ഗ്രഹണം ഒരു കഷണം അപ്പ്ലോഡാൻ ശ്രമിച്ചോക്കാ...

@sajith
Life.
As mothered by Earth needs be similar. Mundane. Selfish. Transient.

No wonder.

Come to think of it, that article is no essential read. Just usual filling up of space...

@rajeesh
ഇതിപ്പോ, സന്തോഷായി!

മേലോട്ടെന്നെ.

എന്തായാലും കീഴോട്ടില്ല. പീര്യഡ്.

(Aside)
ഉങ്ങിൻ കൊമ്പിലെ ചെംകൃതാവൻ ഒന്നൂടെ തെളിയാനുണ്ട്...

ചിന്താമഗ്നതയിൽ ഒരു ഇരട്ടത്തലച്ചി

s the left one trying to point out something to the middle and rights?

A mild Decembre eastern sky, that's neither here, nor there. Just going on.

Till an end, welcome, gains.

@sajith
ഇതിനെ തന്നെ ഒര് wader എന്നും പറഞ്ഞ് ആരോ രണ്ടീസം മുന്നേ പേര് അന്ന്വേഷിക്ക്‌ ന്റാര്ന്നല്ലോ?

ആദ്യായിട്ട് ഒരു നോവൽ (അതും എം ട്ടീടെ) വായിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ട് ഉണർന്ന് ഇനിയെന്നാ Underland വായ്ച്ചള യാം ന്നു് വെച്ച് എട്‌ത്ത മൊബൈൽ ന്നു എങ്ങനെ ആനപ്പന്തീലെത്തീ ന്നു ചോയ്ച്വാൽ...

@sajith
ജാർഗൺസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നിരിക്കിലും ഈയിമോജി (അങ്ങനെന്നല്ലേ പറയ്യാ) കേമായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത്!
നന്ദി.

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.