സ്റ്റാൾമാന്റെ മാസ് ഡയലോഗ്:

എന്നെ ഓപ്പൺ സോഴ്സിന്റെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതും ഡോ. അംബേദ്കറെ ബിജെപിയുടെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതും സമമാണ്..

Athul boosted

സ്റ്റാൾമാൻ @ തിരോന്തരം...

poddery.com ഇൽ ഡയസ്പോറ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പം എനിക്ക് മാത്രം ആണോ? പേജുകൾ ഒന്നും ലോഡാകുന്നില്ല... @kannan

വിത്ത് കണ്ണേട്ടൻ...

രണ്ടീസം നെല്ലിയാമ്പതി കാട്ടിലുള്ളിൽ... നെറ്റ്വർക്കുമില്ല.. ഒരു ശല്യവുമില്ല.. തിരിച്ച്‌ വീണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് വനത്തിലേക്ക്...

കാട്ടാനയെ കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം..

Athul boosted

തിരുവനന്തപുരത്ത് അടുത്തടുത്തായി 'വിളിച്ചാൽ വിളികേൾക്കുന്ന ദൈവങ്ങളുണ്ടു്' വെൺപാലവട്ടം, കരിക്കകം, വെട്ടുകാട് പള്ളി, ബീമാപ്പള്ളി.

അടുത്തടുത്തായോണ്ട് അഥവാ ഒരാൾ കേട്ടില്ലെങ്കിലും മറ്റേയാൾ വിളിച്ചു കേൾപ്പിച്ചോളും.

മൂന്നാർ കുണ്ടള ഡാം....

Athul boosted
Athul boosted

ഹാരിപോട്ടർ ആൻഡ്ദ ഹാഫ് ബ്ലഡ് പ്രിൻസ്
വിളർച്ച (അനീമിയ എന്ന് സംസ്കൃതം) എന്ന അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വിളർച്ച ബാധിതനായ ഒരു രാജകുമാരന്റെ കഥയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. അയൺ ഡെഫിഷൻസി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇരുമ്പാണി കൊണ്ടു മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ശ്വാസം പിടിച്ചിരുന്നു വായിച്ചു പോകും

Athul boosted

അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഗ്നോം 3 ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം എന്നു തോന്നി.

ഗ്നോം മുഴുവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ താത്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് sudo apt install gnome-shell --no-install-recommends അടിച്ചുകൊടുത്തു. പക്ഷേ, Lightdmൽ gnome വന്നില്ല. ഗൂഗിൾ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി gnome-session വേണമെന്ന്. അതും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. ലോഗിൻ ചെയ്തു.

പിന്നെ കണ്ട്രോൾ സെന്ററും ട്വീക്ക് ടൂളും Dash to Panelഉം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുത്തു.

പിന്നേം

Athul boosted

@vishnuprasad ന്റെ മാക്കിൽ ആർച്ച് ലിനക്സ് കൂടെ i3 DE

@kannan ഗോകര്‍ണം ഫോട്ടങ്ങള്‍ പോരട്ടെ....

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

aana.site is one server in the network