വാരാന്ത്യം ഇത്തിരി തിരക്കായിരുന്നു.

വീടും പറമ്പും വൃത്തിയാക്കി വില്ക്കാനിട്ടു.

റെസുമെ ചെറ്യതായൊന്നു മിനുക്കി നാലഞ്ചു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു.

പശ്ചാത്തലത്തിൽ വീണ്ടും ആ പ്രാർഥനാ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു:‌‌‌

പടച്ചോനേ ഇങ്ങളു കാത്തോളീ!

വീടു വിറ്റു.

ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ സ്വീകരണമുറിയിൽ തറയിൽ പായ വിരിച്ചാണ് ഉറക്കം.

അടുത്ത പരിപാടികൾ: ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോറോന്റോ പ്രദേശമാണു നോട്ടം. റിമോട്ട് ജോലിയായാൽ കുശാൽ.

തൽക്കാലം താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം നോക്കണം.

തല മൊട്ടയടിക്കണം.

ഒന്നൂടെ വിശദമായി ഊരു ചുറ്റാനിറങ്ങണം.

Show thread
Follow

@sajith കനേഡിയൻ നികുതിപ്പാടത്തേയ്ക്ക് സ്വാഗതം!

സേം അടിമപ്പണി, ബട്ട് ഡിഫറന്റ് ജന്മി.

ചാട്ടയടിയ്ക്കു പകരം വെറുംകൈ കൊണ്ടുള്ള അടിയാണ് എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.

@kocheechi പുതിയ ജന്മി ഉണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉൾവിളി തോന്നി യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാറില്ലല്ലോ എന്നൊരു ആശ്വാസമുണ്ട്!

ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ടോറോന്റോ പ്രദേശത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്‌സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിലും കുറവാണ്. ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് എണ്ണിക്കൊടുക്കുന്നതും കൂടി കൂട്ടിയാൽ കാനഡയിൽ നികുതി കൊടുക്കുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ടാവില്ല എന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.