കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരൻ.
പണി : ഫുഡടി, യാത്രകള്.
ഇടക്ക് ബാംഗ്ലൂരിലും നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും.
താല്പര്യങ്ങള് : പടോഗ്രാഫി, ദിവാസ്വപ്നങ്ങള് കാണല്.

ഇപ്പ‌ മസ്റ്റഡോൺ വേണോങ്കി ഒര് കവല, അല്ലേ കലുങ്ക് എന്നൊക്കെ വേണേ പറയാ... ഇനിയിത് എപ്പഴാ പൂരപ്പറമ്പ് ആവണേന്ന് അറിയൂല്ല.

മൊവീലീന്നുള്ള ടൂറ്റ്..

ആനക്ക് അമ്പോ ടസ്കർ ആവാ...ചലോ പ്ലേ സ്റ്റോർ..

ഈ മസ്റ്റഡോൺ അക്കൗണ്ട് യൂസെയ്യാൻ പറ്റിയ ആപ്പ് വല്ലോം ഉണ്ടോ?

മസ്റ്റഡോണിൽ ജാതീയത നിരോധിച്ചെന്ന്.. നല്ല കാര്യം..

കുറേ എണ്ണത്തിന്റെ മനസിൽ കേറിയേക്കണ സംഘിസം പുറത്തറിഞ്ഞ ദിവസമാണിന്ന്... ഇതിനു മുമ്പ് ആ തോലുരിഞ്ഞത് 2014 മെയ് 16 ന് ആയിരുന്ന്.

ഒരു തരി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാ എല്ലാം തവിട്പൊടി..


ഗുഡ് മോണിംഗ്...

നമ്മട ഇഷ്ടത്തിന് ബ്ലൂ ടിക്ക് തരണ മാസേട്ടൻ... 😌

ഇവ്ടെ ബൂസ്റ്റ് മാത്രേ ഒള്ളോ? ഹോർലിക്സും കോമ്പ്ലാനുമൊന്നൂല്ലേ?

അങ്ങിന ഐശ്വര്യായിട്ട് ഇവ്ടെ മ്മടെ പരിപാടികള് തുടങ്ങട്ട്..😌

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.