Follow

നിങ്ങളിലെത്ര പേർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി ദൂർദർശൻ ലൈവ് കണ്ടിട്ടൊണ്ട്?

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.