Follow

ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്, അറ്റ് ലീസ്റ്റ് അവർടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും അല്പം ബോധമെങ്കിലും വേണം. അല്ലെങ്കീ ഇനീം വോട്ട് ചോദിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജനങ്ങളുണ്ടാവൂല്ല.
indianexpress.com/article/citi

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.