ആരാാ പറഞ്ഞേ പീലി പെറ്റ് കൂട്ടില്ലാാന്ന്... കണ്ടില്ലേ... പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പല നിറത്തിലും പാറ്റേണിലും പെറ്റ് കൂട്ടിയ തൂവലുകള്... തെളിവായില്ലേ. മ്‌മ്‌മ്‌മ്ം?

സീഡിയ്ക്ക് വേണ്ടി കട്ടയിട്ട് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ലിനക്സ് ഫോർ യു കൾ!

Show thread

വീബീ പഠിയ്ക്കാൻ ചേട്ടായീടെ എടുത്ത്ന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയ പുസ്തകങ്ങള്!

Show thread
Follow

ഇവനാണ് ടോട്ടൽ സർപ്രൈസ്.. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സണ്ടേ സ്കൂൾ പഠിത്തം നിർത്തി, അപ്പന്റേം അമ്മേടേം ബാക്കി കുടുംബക്കാരുടേം തെറി കേട്ട് ആറും ഏഴും പടിക്കാതെ എട്ടാം ക്ലാസ്സീ പോയിരുന്ന്, പത്തിലെത്തിയപ്പോളേയ്ക്ക് നീയിനി പോയാ പള്ളീലച്ചനേം ചീത്തയാക്കൂംന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് വേദപാഠം നിർത്തിച്ചേന്റെ സുവനീര്

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.