ആരാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ് കലയോട് ഉപമിച്ചത് ? ആ പറഞ്ഞതിനോട് തീരെ യോചിപ്പില്ല.

@vu3rdd പ്രോഗ്രാമിങിന് കലയോടാണ് കൂടുതൽ അടുപ്പം. അക്കാഡമിക്കായി അത്ര ശോഭിക്കാത്ത ബ്രില്ല്യന്റ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചിലരുടെ കോഡ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സുന്ദരമായ ഘടന കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പാലം പണിയുന്നത് കലയല്ല. പക്ഷേ ചില പാലങ്ങളുടെ ഘടനയും ചില സവിശേഷ പ്രശ്നങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ചിലർ കണ്ടെത്തുന്ന നൂതന വഴികളുമുണ്ടല്ലോ. അതിലേക്കെത്തിക്കുന്നത് അറിവുകളും അനുഭവങ്ങളും മാത്രമല്ല പ്രതിഭ കൂടിയാണ്.

പാലം പണിയിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ആ പ്രതിഭയുടെ അംശം നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ധാരാളമായി കാണാം.

@kocheechi എനിക്കും അങ്ങനെ പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണമായി "Scheme" പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു സൃഷ്ടി ആയി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ "പ്ലാൻ 9" ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. യുണിക്സിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു കലാ സൃഷ്ടി ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി പറയാനും പറ്റുന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ "റിയൽ വേൾഡ്" ആയി ഇടപെടുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായി എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമുകളും കുറച്ചു ഭംഗി കുറഞ്ഞതാകുമായിരിക്കും.

@vu3rdd
PWD ഉണ്ടാക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം ഒരു കലയാണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല. എന്നാൽ കെട്ടിടനിർമ്മാണം ഒരു കലയാണോ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ആണു താനും. എത്രയോ ചാനലുകളിൽ "എന്റെ വീട്" പോലുള്ള പരിപാടികളുണ്ട്.

പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് ലോകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലുള്ളവരാണ് അധികവും. PWD നിർമ്മിച്ച KSRTC ബസ് ഡിപ്പോയേപ്പോലുള്ള സൃഷ്ടികൾ പടച്ചുണ്ടാക്കുന്നവർ.

@kocheechi @vu3rdd ഡൊണാൾഡ് ക്നുത്ത് എന്നൊരു വിദ്വാൻ "കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ കല" എന്നൊരു പുസ്തകം കുന്നംകുളത്തു നിന്നോ ഷൻസായി പ്രദേശത്തു നിന്നോ അച്ചടിച്ചു വിൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസർ ആണെന്നൊക്കെയാണ് ടിയാന്റെ അവകാശവാദം. സത്യമാണോ എന്തോ.

അദ്ദേഹം പണ്ടൊരിക്കൽ കൊടുത്ത ചെക്ക് @vu3rdd കാര്യമായി പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മൂന്നു ഡോളർ പതിനാലു സെന്റിനൊക്കെ ആരു ചെക്കെഴുതും? കള്ളത്തരം തന്നെ!

@mj കഥയല്ലിതു ജീവിതം!

"ആർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്" പുസ്തകങ്ങളിലെ തെറ്റു കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പ്രൊഫസർ ക്നുത്ത് തെറ്റൊന്നിന് പൈയുടെ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ചെക്കയച്ചു തരും. നമ്മടെ @vu3rdd ക്ക് അങ്ങനെയൊരു ചെക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

en.wikipedia.org/wiki/Knuth_re

@kocheechi

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.