ഇന്നലെ യുറ്റ്യൂബ് ചാനലിലിടാൻ ജാതിക്കാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കൂട്ടുകാരൻ മനു എടുത്ത ഫൊട്ടോ.

Show thread

അപ്പോ സെറോദ ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്..
ആദ്യത്തേത് കൈലാഷ് 'കെ' നാഥിന്റെ വകയാണ്..

വായിക്കിൻ, അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കു വെക്കിൻ.
zerodha.tech/blog/hello-world/

Thank you blockada🔥 for blocking 🎆one lack🎆 ads so far.

And @aashiks maman for suggesting this🤩🎉🎉

അല്ലേലും നമ്മള് ഇന്നുമിന്നലെയുമല്ലല്ലോ പുസ്തകം പൂട്ടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്

ഇവനാണ് ടോട്ടൽ സർപ്രൈസ്.. അഞ്ചാം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് സണ്ടേ സ്കൂൾ പഠിത്തം നിർത്തി, അപ്പന്റേം അമ്മേടേം ബാക്കി കുടുംബക്കാരുടേം തെറി കേട്ട് ആറും ഏഴും പടിക്കാതെ എട്ടാം ക്ലാസ്സീ പോയിരുന്ന്, പത്തിലെത്തിയപ്പോളേയ്ക്ക് നീയിനി പോയാ പള്ളീലച്ചനേം ചീത്തയാക്കൂംന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് വേദപാഠം നിർത്തിച്ചേന്റെ സുവനീര്

Show thread

വീബീ പഠിയ്ക്കാൻ ചേട്ടായീടെ എടുത്ത്ന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിയ പുസ്തകങ്ങള്!

Show thread

സീഡിയ്ക്ക് വേണ്ടി കട്ടയിട്ട് വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ ലിനക്സ് ഫോർ യു കൾ!

Show thread

ആരാാ പറഞ്ഞേ പീലി പെറ്റ് കൂട്ടില്ലാാന്ന്... കണ്ടില്ലേ... പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പല നിറത്തിലും പാറ്റേണിലും പെറ്റ് കൂട്ടിയ തൂവലുകള്... തെളിവായില്ലേ. മ്‌മ്‌മ്‌മ്ം?

ഞങ്ങൾക്ക് രാഹുൽഗാന്ധിയുണ്ടല്ലോ... (ചിന്നൂന്റെ വീട്ടിൽ പശൂമ്പയുണ്ടല്ലോ എന്ന ടോണിൽ)

ഒരു ട്വീപ്പിന്റെ കയ്യിന്ന് പൊക്കിയതാ. ഗാന്ധിയൻ ഫാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള. ഇനിയെന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്ക്ന്ന്.😁😁

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.