പച്ചക്കറി അരിയുംപോൾ കിട്ടുന്ന തൊലി, കുരു എല്ലാം dump ചെയ്യുന്നത് ഈ chatti കളില്‍ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയോ വളര്‍ന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ആണിത്

ഒരു പൂച്ചയുടെ വിഷമം
താമര പൂ ആണെന്ന് കരുതിയ മണമില്ലാത്ത ആമ്പൽ പൂ മണത്തു നോക്കി പാവം ക്ളാട്ടി മോൾ

കുറെ കാലത്തിനു ശേഷം വീട്ടിൽ വിരിഞ്ഞ താമര

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.