നോത്ര് ദാം ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദൎശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നീലജാലകങ്ങളുടെ മനോഹാരിത ഒരിക്കലും എനിക്കും എന്റെ കാമറയ്ക്കും പകൎത്താനായിട്ടില്ല. അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഉയൎന്നു വന്ന സാംസ്കാരികതയോടു മതിപ്പുണ്ട്.
ബാമിയാനിലെ ബുദ്ധശില്പങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടെടുക്കാനാവാതെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ പോലെ വിഷമമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ കതീഡ്രലുകളെല്ലാം നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിരന്തരം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവയാണ്. അമിതകാല്പനികതയില്ലാതെ എഴുതിയ ഒരു നല്ല ലേഖനം: theguardian.com/culture/2019/a

Rajeesh boosted

KDE Applications 19.04 is out! The bundle comes with improvements and exciting new features for Okular, Gwenview, Konsole, Kate, Spectacle, Kontact, and many, many more.

Article: dot.kde.org/2019/04/18/kde-app

Full announcement: kde.org/announcements/announce

ആയിരം രൂവാ ഒറ്റനോട്ടാണ് കൈനീട്ടം കൊടുത്തത്.

വിഷുവായിട്ട്‌ വീട്ടിൽ വന്നോർക്കെല്ലാം ആയിരം രൂവാ കൈനീട്ടം കൊടുത്തു.

ഈ മാസമാണ്‌ ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട്‌ എടുക്കാത്തതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷികം. എനിക്കും സ്റ്റാൾമാനും സുക്കർക്ക നേരിട്ട്‌ വിളിച്ച്‌ അവാർഡ്‌ തരുമായിരിക്കും.
:mothalaali:

വേനൽ മഴ തകർത്തു പെയ്യുന്നു.

ഒട്ടേറെ നോട്ടെണ്ണൽ യന്ത്രങ്ങൾ അനാഥമായീ :appukkuttan:

Rajeesh boosted

@rajeesh Oh no, look at this beast of a vocalist I have unleashed on the world! 😍 😂

I have passed on the request and the vocals. She says veena is quite far from heavy metal, but she will consider doing a version of it just to shut the two of us up. 🙃

@fitheach

അമികസ് ക്യുറി, പ്രളയനിയന്ത്രണത്തെയും നിയന്ത്രണസംവിധാനങ്ങളുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയെയും പറ്റി വിശദപഠനം നടത്തിയതിനു ശേഷം സമൎപ്പിച്ച റിപ്പോൎട്ട് അസംബന്ധം. പ്രസ്തുതവിഷയത്തിൽ യാതൊരു പാണ്ഡിത്യവുമില്ലാത്ത കക്ഷിരാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് വിശ്വാസ്യയോഗ്യം. കൊള്ളാം.

ഇന്നത്തെ സാടോപപ്രലാപം (rant).
കെഡിഇയിൽ ഒരു സ്ക്രീന്‍ഷോട്ടിന്റെ കഷണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ — അസാധ്യം. Kolourpaint എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട്, അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിങ്, ടെക്സ്റ്റ് ചേൎക്കൽ ഒക്കെ പറ്റും. ഹൈലൈറ്റിങ്, ഏഹേ. പിന്നെ കൈയ്യിലുള്ളത് ജിംപ്, ഡാര്‍ൿടേബിൾ ഇവയാണ്, ഇതും ഏഹേ. ഒടുക്കം ലിബ്രെഓഫീസിൽ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് ഇട്ട്, ഡ്രോയിങ് ടൂള്‍സിൽ ഒരു ചതുരം വരച്ച് മഞ്ഞ നിറം നിറച്ച് സുതാര്യത പകുതിയാക്കി കാര്യം സാധിച്ചു.
സ്പെക്ടാൿൾ (കെഡിഇ സ്ക്രീന്‍ഷോട്ട് ടൂൾ) അടുത്ത വേൎഷനിൽ വരുമത്രേ. Kolourpaint ഞാൻ തന്നെ കോഡെഴുതേണ്ടി വരുമോ.

അഡോബി ഇന്‍ഡിസൈൻ ജീവനോപാധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടൈപ്‌സെറ്റര്‍മാർ, മീര ഫോണ്ടിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സംവൃതോകാരം വ്യഞ്ജനത്തിന് ഇടതു വശത്താണ് വരുന്നതെന്ന പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നു. ('ത്' എന്നതിനു പകരം '്ത' എന്നു വരുന്നു).

പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് പുതിയ 7.0.2 പതിപ്പ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: rajeeshknambiar.wordpress.com/

Erratum: ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ‘മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ’ എന്നുള്ളത് ‘ഫയൽ മുഴുവൻ (pattern space)’ എന്നു തിരുത്തി വായിക്കുക.

sed -n '/A/,/B/{/C/d; p}'
അഴിച്ചുപറിച്ച് വിശദീകരണം.
1. -n — മാച്ച് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ ഡിഫാള്‍ട്ടായി പ്രിന്റ് ചെയ്യില്ല.
2. /A/,/B/ — റേഞ്ച്:‌ ഫയലിൽ പാറ്റേൺ A മുതൽ പാറ്റേൺ B വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത്. ഈ റേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിലെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. Vimൽ റേഞ്ച് പറയുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെ.
3. /C/d — പാറ്റേൺ C മാച്ചു ചെയ്യുന്നിടം ഡിലീറ്റ്.
4. p — ഫ്ലാഗ് ‘-n’ന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് — പ്രിന്റ് ചെയ്യാന്‍.

(തെറ്റുകൾ കൎത്താവിൽ നിക്ഷിപ്തം).

മ്യുപിഡിഎഫ് (mupdf) ഓടിച്ചു നോക്കിയാലാണ് ഒകുലാർ (okular) ഒക്കെ എടുത്ത് കിണറ്റിലിടാൻ തോന്നുന്നത്.

കെഡിഇ ഒക്കെ എന്നാണോ ഒന്ന് ലൈറ്റ്-വെയ്റ്റ് ആവുന്നത്. i3യിലോട്ടോ മറ്റ് ടൈലിങ് വിന്‍ഡോ മാനേജരിലോട്ടോ മാറിയാലോന്നാണ്. sway/wayland-ന്റെ ഫോണ്ട് റെന്‍ഡറിങ് X11-നു കിടപിടിക്കുന്നതു വരെ മാറാൻ തല്ക്കാലം ഉദ്ദേശമില്ല.

സുഹൃത്തുക്കളെ, രോമന്മാരെ, കണ്ട്രികളെ; നിങ്ങളുടെ ചെവി കടം തന്നാലും.

ഗ്നോം; മൊബൈൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, ബ്രോഡ്ബാന്‍ഡ് ആദിയായ 'മീറ്റേഡ് ഡാറ്റാകണക്ഷൻ' ഹാക്ക്ഫെസ്റ്റിൽ; ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് 'മീറ്റേഡ് കണക്ഷന്റെ' പലവിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും അറിയാനായി ഒരു സര്‍വ്വേ ഇവിടെ [1] കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രതികരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സാമൂഹിക വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.

[1] surveymonkey.co.uk/r/D7BDYBH

Rajeesh boosted

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോലെ ഈ വരുന്ന ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇന്ത്യൻ പൈറേറ്റ്സിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ കോഴിക്കോടും മുംബെയിലുമായി രണ്ടിടത്തു് പൈറേറ്റുകൾ മത്സരരംഗത്തുണ്ടു്. ബെംഗളൂരുവിൽ പ്രകാശ് രാജിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ടു്. നിങ്ങളോരോരുത്തരുടേയും പിന്തുണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. pirates.org.in ൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളറിയാം. @piratesin ഉം ഉണ്ടു്. #കോഴിക്കോട് #ലോക്‌സഭ #തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ഹ! കിടിലൻ!!
സ്നിപ്പറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇത്ര കാലം പിടിച്ചു നിന്നു, ഇനി പൈത്തൺ, എക്സ്‌എംഎൽ, ലാറ്റക്‌ ഒക്കെ കോഡു ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം.

castel.dev/post/lecture-notes-

വിം-ൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ കട്ട്-പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രണം.

(ഓ.ടോ: ക്രിസ് ഹോംസ് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത മൊണാകോ-യും എന്റെ പ്രേമഭാജനമാണ്).

XlsxWriter എന്നൊരു പൈത്തൺ മോഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ചില സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ ആവശ്യമാണ്. ആ പാക്കേജ് പക്ഷേ ഫെഡോറയിൽ ഇല്ല. രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ച് ഫെഡോറയ്ക്കു വേണ്ടി പാക്കേജ് ചെയ്ത് മെയിൻ റെപോസിറ്ററിയിൽ ചേൎത്തു.

rajeeshknambiar.wordpress.com/

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.