കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഞാൻ പണിതോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഒരു stable, production-ready സ്റ്റേറ്റ് എത്തിയതായി എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു.

ആന എക്സ്ക്ലുസിവ് !!

ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ഇവിടുന്ന്: github.com/varnamproject/govar

[ഒരു 3-step ഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോസ്സസാണ്]

Follow

@subins2000 ഇതെന്താ കെഡിഇ. മാക്കില്ലേ

@ranjithsiji പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോഴും കെ.ഡി.ഈ തന്നെ. മറ്റത് work ലാപ്ടോപ് ഹേ

@subins2000 ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മാക്ക് ഫയങ്കര കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെയായതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ പരിപാടികൾ അതിലോട്ട് മാറ്റിക്കാണുമെന്ന്

@ranjithsiji പ്രോസ്സസർ അടിപൊളി ആയോണ്ട് webdev വർക്കൊക്കെ മാക്കിലോട്ട് മാറ്റി. JS compilation ഒക്കെ വളരെ വേഗം കഴിയുന്നുണ്ട്

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.