ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിന്റെ സ്പീഡു കൂടുകയാണെന്നു കേട്ടു. "ഭൂമി കറങ്ങുന്നൊണ്ടോടാ... ഒണ്ടേ" എന്ന ഗാനശകലം ഓർമ്മവന്നു.

"Don't look now, but Planet Earth is spinning faster than usual. According to the National Physical Laboratory in England, Wednesday, June 29, was a total of 1.59 milliseconds shorter than 24 hours — the shortest day in recorded history."

🌏

ടോം ലോർഡ് ആദ്യകാല ഗ്നു പ്രോജക്ട് ഹാക്കറായിരുന്നു. മരിച്ചതായി അറിഞ്ഞു. ആദരാജ്ഞലികൾ.

berkeleydailyplanet.com/issue/

:gnu:

പാട്ടുകാർ, സുന്ദരർ, ടെക്സസ് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷി, ഹാർപ്പർ ലീയുടെ പ്രസിദ്ധമായ നോവലിന്റെ ശീർഷത്തിൽ വന്നവർ.

In that novel, mockingbirds are portrayed as innocent and generous, and two of the major characters say it is a sin to kill a mockingbird because "they don't do one thing for us but make music for us to enjoy. They don't eat up people's gardens, don't nest in corncribs, they don't do one thing but sing their hearts out for us."

en.wikipedia.org/wiki/Northern

സത്യമാണ്.

ഇന്നു പഠിച്ചത് 

unshare പ്രോഗ്രാമിനെപ്പറ്റിയും സിസ്റ്റം കാളിനെപ്പറ്റിയും കേട്ടു.

- man7.org/linux/man-pages/man1/
- man7.org/linux/man-pages/man2/

മറ്റൊന്ന്: പൈത്തണിൽ പയറ്റുമ്പോൾ

```
$ export PIP_REQUIRE_VIRTUALENV=1
```

അല്ലെങ്കിൽ

```
$ pip config set global.require-virtualenv True
```

എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതു നല്ലതായിരിക്കുമെന്നു കേട്ടു. അതിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാൻ `pip config debug` എന്ന മത്രം ചൊല്ലണമെന്നും.

Show thread

ഇന്നത്തെ കുരുത്തക്കേട് 

കുറേ നാളായി സിഗ്നൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രാഷായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു ബഗ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി.

github.com/signalapp/Signal-De

യെന്തരാവുമോ‌ യെന്തോ

കവിയാവാൻ മോഹിച്ചു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജൂൺ ഹു (?) വിനാണ് ഈ വർഷത്തെ ഫീൽഡ് മെഡൽ. ഗണിതത്തിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ലേഖനം ഹഠാദാകർഷിച്ചു.

quantamagazine.org/june-huh-hi

ഇന്നു പഠിച്ചത് 

പോഡ്മാൻ [1] ചുക്കാണോ ചുണ്ണാമ്പാണോ എന്നു മനസിലാക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോ numfmt [2] എന്നൊരു കമാൻഡ് ഉള്ളതായി മനസ്സിലായി. ഇത്ര കാലം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ!

```
$ podman images --format json | jq '.[].Size' | paste -s -d+ - | bc | numfmt --to iec --format "%.2f"
8.12G
```

jq, paste, bc എന്നിവ വായനക്കാർക്ക് അഭ്യസിക്കാനായി വിടുന്നു.

--

[1]: podman.io/
[2]: gnu.org/software/coreutils/man

:terminal:

ശ്രീലങ്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെപ്പറ്റി:

visualcapitalist.com/explained

ചിത്രത്തിൽ ഗാൽ-കൊളംബോ തീവണ്ടി യാത്രയിൽ നിന്നൊരു കാഴ്ച്ച, നവംബർ 2018.

"The Lords of Easy Money: How the Federal Reserve Broke the American Economy" എന്നൊരു പുസ്തകം വായിച്ചു.

അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവാണു ഡോളറിന്റെ സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാരകർ. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി അവർ മുൻപു നടന്നിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ പുതിയ ഡോളറുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

fred.stlouisfed.org/series/BOG

അതുകൊണ്ട് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വളരെ ദുർബലമായിരിക്കുന്നു. പണക്കാരുടെ സമ്പാദ്യം കൂടി. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതച്ചെലവു കൂടി, വേതനം അതനുസരിച്ചു കൂടിയിട്ടില്ല.

എഴുത്തുകാരനുമായി ഒരഭിമുഖം:

democracynow.org/2022/1/27/fed

📖

കാനഡ ദിനാശംസകൾ ആനസൈറ്റു മെമ്പ്രമ്മാരേ!

ജാസ്പർ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച്ച. കഴിഞ്ഞ വർഷമെടുത്ത ചിത്രം.

🇨🇦

മോദിജിയെ ഇക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ കവർ പേജിൽ കണ്ടു കോരിത്തരിച്ചു.

ഗായത്രി അശോക് എന്നൊരു സിനിമാ പരസ്യക്കാരൻ വിദ്വാൻ യൂറ്റ്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയതു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സിനിമാസ്വാദനമാണു പ്രധാനമായും ആ ചാനലിൽ നടക്കുന്നത്. ആനസൈറ്റിലെ സഹൃദയർക്കും പ്രസ്തുത ചാനലിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും എന്നെനിക്കുറപ്പാണ്.

"യവനിക"യെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്:

youtube.com/watch?v=I-_GrX5cft

📽️

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണാനിരുന്നു.

ആ സമയം ഇതുവഴി കടന്നു പോയ ഒരു പോസത്തെയും കാണാനിടയായി. കാമറ മുക്കാലിയുടെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഈച്ചകളും പൂച്ചകളും കുഞ്ഞു പോസവും
സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം

Sajith boosted
Sajith boosted

കേരളസർക്കാരിന്റെ ലിപിപരിഷ്ക്കരണം മൂലം അറിവിന്റെ വ്യാപനത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചു് സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു വിശദമായ പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു (sayahna.net/FontSpecs).

ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഭാഷാപ്രേമികൾ ചേർന്നു് ഒരു നിവേദനം സംസ്ഥാനസർക്കാരിനു് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയാണു്. താങ്കൾക്കു് അതിൽ പങ്കാളിയാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫോറത്തിൽ പേരും ഇമെയിൽ ഐഡിയും ചേർത്തു് നിവേദനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുക.

sayahna.net/gok-appeal

ഗീക്സ് (Guix) പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയിട്ടു പത്തു വർഷമായി!

guix.gnu.org/blog/2022/10-year

പ്രോജക്ടിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് ഏഴു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡി വിങ്കോയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആദ്യം കണ്ടു. ഒരിക്കൽ ഗീക്സ് പാക്കേജ് മാനേജർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയതുമാണ്. ആരംഭശൂരത്വം അവിടെത്തന്നെ അവസാനിച്ചു.

ഇനീം ഒരു പത്തു വർഷം കടന്നു പോകുന്നതിനു മുൻപേ ഒന്നൂടെ നോക്കണം.

:gnu:

ചില അയൽക്കാർ ഭയങ്കര നാണം കുണുങ്ങികളാണ്.

🐈

Show thread
Show older
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.