മനോരമ പറയുന്നു: "കൊടും തണുപ്പിൽ യുഎസ്; ഷിക്കാഗോയിൽ താപനില –21, മലയാളികളും ദുരിതത്തിൽ"

us.manoramaonline.com/us/2019/

ഞങ്ങക്കിവിടെ ദുരിതമൊന്നുമില്ലല്ലോ? സുഖമായി വീട്ടിനകത്തിരുന്നു പണിയെടുക്കുവാണല്ലോ? 🤔

Follow

മനോരമയിലെ ചേട്ടൻ അതിരു കടന്നു: നാലു ദിവസം മുന്നത്തെ വാർത്തയാണ് തള്ളി വിടുന്നത്.

"തണുപ്പ് അതിരു കടന്നു, ഒപ്പം ഭൂചലനവും; പേടിച്ചു വിറച്ച് ഷിക്കാഗോ"

manoramaonline.com/environment

ഈ പറയുന്ന ഭൂമികുലുക്കം നടന്ന സമയത്ത് ഞാനറിഞ്ഞതു പോലുമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ആറു ഡിഗ്രി സെൽസിയസും മഴയുമൊക്കെയാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്‌ച വീണു കൂടിക്കിടന്ന മഞ്ഞെല്ലാം ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പക്ഷേ നാട്ടിലുള്ളവര് ഇതു വായിച്ചു പതിവായി പേടിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വന്തം ലേഖകനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ ചെവി പിടിച്ചു നന്നായൊന്നു തിരിക്കാമായിരുന്നു.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.