സിഗ്നൽ വഴി അനിയത്തി ഷെയർ ചെയ്ത വാർത്ത:‌ സിഗ്നലിലേക്കുള്ള തള്ളിക്കയറ്റം കണ്ട് സക്കറേട്ടൻ കണ്ണുതള്ളിയിരിക്കുകയാണെന്ന്!

manoramaonline.com/technology/

പണ്ടിതു പോലെ റ്റ്വിറ്ററിൽ നിന്നൊരു തള്ളിക്കയറ്റം കണ്ടു നമ്മടേം കണ്ണു തള്ളിയതായിരുന്നു. അതൊക്കെയൊരു കാലം.

സക്കറേട്ടന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സിഗ്നലിൽ നെറയെ ആളായി. ശാന്തവും സുന്ദരവുമായ മറ്റൊരു മെസ്സേജിങ്ങ് ആപ്പിലേയ്ക്കു നീങ്ങാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു.

:signal:

@sajith ഈ ആളോളൊക്കെ താമസിയാതെ വാട്ട്സപ്പിലേക്ക് തന്നെ പോകും

Follow

@mujeebcpy ഒറപ്പല്ലേ. എന്നാലും സിഗ്നൽ ആപ്പു ഡിലീറ്റു ചെയ്യാൻ മറന്നു പോണവരു കൊറച്ചു പേരുണ്ടാവും

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.