വസന്തം ശരിക്കും വരാറായി. നടപ്പിനിറങ്ങിയപ്പോ ധാരാളം പക്ഷികളെ കണ്ടു.

ഇതാ വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെഞ്ചിറകൻ കരിമ്പക്ഷി.

en.wikipedia.org/wiki/Red-wing

എന്നോട് "ഓഡ്രാ!" എന്നു പറഞ്ഞതാവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നു പറയുന്നില്ല.

സാഹസം ആരംഭിക്കട്ടെ!

ഇന്നു പുലർകാലത്തെണീറ്റ് ഒരിത്തിരി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങ് അന്വേഷിച്ച് അലയുകയായിരുന്നു ഞാൻ.

Show thread

എന്നാപ്പിന്നെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങ് ഇങ്ങനെയായാലോ?

മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ
ഒരു കിങ്ങിണിത്തുമ്പിൽ

എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു! 😰

എന്നാലും ആരും പേടിക്കണ്ട, ഡിസംബർ വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ. മോദിജി എല്ലാം ശരിയാക്കിത്തരും.

(ഗ്രാഫ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ "India 2020: A Vision for the New Millennium" എന്ന 1998-ഇൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്.)

Show thread

റൂഡി എന്നാണിദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. പച്ചയും ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്വെറ്ററൊക്കെയിട്ട് ഭയങ്കര ക്രിസ്മസ് സ്പിരിറ്റിലായിരുന്നു റൂഡി.

രണ്ടായിരത്തിപ്പത്തൊമ്പതിലെ ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തെ അസ്തമയത്തെ നോക്കി സ്വ. ലേ. മൊഴിഞ്ഞു:

നിനക്കു ഭയങ്കര ഗ്ളാമറാഡാ പന്നീ!

ഈ സന്യാസി ഞണ്ടിന് ഞാനതിനെ കയ്യിലെടുത്തത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. മൂപ്പർ വളരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചതു കൊണ്ട് പെട്ടെന്നു തിരിച്ചു നിലത്തിറക്കി.

🦀

ഒരു കുടുംബചിത്രം

🐢 🐢 🐢

മഞ്ഞത്തൊരു ബ്ലൂ ജേ 🐦

en.wikipedia.org/wiki/Blue_jay

നമ്മടെ കാക്കയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന corvid കുടുംബക്കാരനാണ്. അതു കൊണ്ടാവാം, കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരി അധികം സ്നേഹം തോന്നാറുണ്ട്.

ബഹുമിടുക്കനും സുന്ദരനുമായ ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ. നോവലിസ്റ്റാണോ എന്നറിയില്ല.

എന്തൊരു സന്തോഷമാണാ മുഖത്ത്!

വൈകുന്നേരം ഒന്നു നടക്കാൻ പോയി.

ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രസ്താവനയാണെന്നു തോന്നുന്നു.

🤔

മറ്റൊരു ശ്രീമതി കർഡിനളും ശ്രീമാൻ കർഡിനളും.

en.wikipedia.org/wiki/Northern

Show thread

ഫോർച്ചൂൺ കുക്കിയിലെ സന്ദേശങ്ങൾ

ഈ പാൽപ്പുഞ്ചിരിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പലപ്പോഴുമാലോചിക്കാറുണ്ട്.

ആറ്റിലൊലിച്ചെത്തും ആമ്പലപ്പൂപോലെ
ആടിത്തുഴഞ്ഞെത്തുമമ്പിളിക്കലപോലെ

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.