@milcom കണ്ണു ഡോക്ടറായിരുന്നു. 🙂

@milcom ഡോക്ടർ ആനന്ദിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണോ എന്നു ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 🙂

എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു! 😰

എന്നാലും ആരും പേടിക്കണ്ട, ഡിസംബർ വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ. മോദിജി എല്ലാം ശരിയാക്കിത്തരും.

(ഗ്രാഫ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ "India 2020: A Vision for the New Millennium" എന്ന 1998-ഇൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്.)

@subins2000 എന്നിട്ടു വേണം അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇൻഡ്യൻ ഇന്റർഫെറൻസ് എന്നു പറഞ്ഞ് ആളുകൾ നിലവിളിച്ചോണ്ടു നടക്കാൻ! ഇതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബെർണിയപ്പൂപ്പനു ക്ഷീണമാവും!

@milcom അതെയോ? ഇത്തിരി പേടിച്ചാലെന്താ, ഭാഗ്യവാൻ!

എവിടെയായിരുന്നു സ്ഥലം?

@milcom പ്രമുഖ ബിഗ്ഗ് ബോസ് ചർച്ചക്കാർ മറുപടി പറയണം!

@syam @kocheechi @dhanya

കെ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കച്ചേരി നേരിട്ടു കേൾക്കാൻ പറ്റിയാൽ വിടരുതെന്ന് @vu3rdd യോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ലിങ്കും തന്നു.

invidiou.sh/watch?v=9dTRKIexXY

കെ എസ് ജി പുല്ലാങ്കുഴൽ ജീസസാണത്രേ.

@kocheechi ശരിയാണ്, തെരുവുയുദ്ധത്തിനു പോവുന്നതു കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവുമില്ല.

ജെഎൻയൂവിലെ കുട്ടികളും നമ്മളീ പറയുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ? അവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള രാജ്യമല്ലേ? അവർക്കും ദുരിതമാവുന്ന രീതിയിൽ രാജ്യം നശിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടു മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ആവില്ലല്ലോ. അവരെന്തു രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്നു പറയാൻ പറ്റിയ സ്ഥാനത്തൊന്നുമല്ല ഞാൻ.

@kocheechi പിന്തുണയുണ്ടെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ തെളിവ് കഴിഞ്ഞ ലോകസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടേനെ.

ഗവണ്മെന്റിന്റെ താല്പര്യം നടക്കുമെന്നല്ലാതെ തൽക്കാലം വേറെ അവസാനമൊന്നും ഞാനും കാണുന്നില്ല. നോട്ടു നിരോധനം പോലെ തന്നെ ഇതും മുന്നോട്ടു പോവും. പക്ഷേ അതങ്ങനെ തന്നെ എതിർപ്പൊന്നുമില്ലാതെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുമില്ലല്ലോ. എതിർപ്പുള്ളവർ എതിർക്കണം.

@kocheechi തെരുവുയുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്നതു കൊണ്ടു തീർച്ചയായും ഗുണമുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും തല്ലു കൊടുത്തവർക്കു സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധം തല്ലു കിട്ടിയവർ ശക്തരാവില്ലേ? അവരുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഗുണമുണ്ടാവില്ലേ?

en.wikipedia.org/wiki/Posttrau

ഭക്തരുടെ അക്രമം ശരിക്കും ഒരു പരാജയസമ്മതമായിട്ടാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

Sajith boosted
Sajith boosted

IndiaOS: A True Spirited (Free/Libre) Open Source Conference 18 January, 2020 Bengaluru indiaos.in/

@cyriac നിങ്ങ പ്വൊളിയാന്നു ഞങ്ങക്കു നേരത്തേ അറിയാം ബ്രോ!

@subins2000 @rajeesh I'm guessing that Rajeesh uses Beamer?

en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Pr

I personally used Emacs Org-mode + Pandoc + Beamer to write my weekly work reports at my previous workplace, because my team leader wanted it in presentation format. It quickly got the job done, and it was far less annoying than "regular" presentation software. Here's my template:

gitlab.com/snippets/1927853

Sajith boosted

Congrats @fillerInk on getting your proposal accepted for Season of KDE !!

Task: Modernize docs.kde.org

I'm super proud to have introduced you to KDE and install it on your laptop an year back :D

@kde

@Aousepp പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അവരു ബന്ധുക്കളായി വരും!

youtube.com/watch?v=-9AGDtG3aF

ഇതേതാ പരിപാടി?

@libina_u ഇല്ല, ടസ്കിയിൽ കാണാൻ പറ്റൂല്ല!

@kocheechi

@kocheechi "ഒടിയൻ" കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ്. സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ പ്രതീക്ഷകളില്ലാതെ കണ്ടേക്കാം.

@kocheechi കഷ്ടമായിപ്പോയി! ഭക്ഷണം കിട്ടുമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല!

@syam എനിക്കിന്നാണ്!

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.