മോദിജിയെ ഇക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ കവർ പേജിൽ കണ്ടു കോരിത്തരിച്ചു.

@praveenp ങും.

പ്രവീൺ ആദ്യം പറഞ്ഞ "ദി"‌ ചെലപ്പോ ശര്യായിരിക്കും. ഗായത്രി അശോകേട്ടനു വിക്കിപ്പീടിക പേജും ഐയെംഡീബീ പേജും എല്ലാം ഉണ്ട്. കൊളോണിയ സാബുവേട്ടന്റെ ഐയെംഡീബീ പേജിൽ പട്ടി പെറ്റു കിടക്കുന്നു.

അതെന്താ അങ്ങനെ? 🤔

@praveenp അപ്പോ സാബു കൊളോണിയ എന്ന പരസ്യക്കാരനെ മറന്നോ? 😢

ഗായത്രി അശോക് എന്നൊരു സിനിമാ പരസ്യക്കാരൻ വിദ്വാൻ യൂറ്റ്യൂബിൽ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയതു ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സിനിമാസ്വാദനമാണു പ്രധാനമായും ആ ചാനലിൽ നടക്കുന്നത്. ആനസൈറ്റിലെ സഹൃദയർക്കും പ്രസ്തുത ചാനലിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും എന്നെനിക്കുറപ്പാണ്.

"യവനിക"യെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്:

youtube.com/watch?v=I-_GrX5cft

📽️

@primejyothi @syam @akhilan മനോരാജ്യത്തിലാ ഞാനും സൂപ്പർമാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത്. ഫാന്റവും മാൻഡ്രേക്കും റീഗൽ കോമിക്സ് വഴിയും.

മനോരാജ്യം അമ്മമാരും അയൽപക്കക്കാരും വഴിയായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. റീഗൽ കോമിക്കുകൾ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു കടം വാങ്ങിയാണു ഞാനും വായിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് എന്റെയും ഓർമ്മ. ആരാണാ കൂട്ടുകാർ എന്നാലോചിച്ചിട്ട്‌ ഇപ്പോ ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല.

@syam ഇങ്ങനെ കോമൺ എക്പ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പത്രക്കാരെ ശ്യാമിനിഷ്ടമല്ലേ? ഡോണ്ട് യൂ ലൈക്ക്?

:kaakka:

@rahul അതു വേറെയാണ്. വിക്കിപ്പീടിക നോക്കൂ.

@subinpt ഒരു ചോദ്യാവലി കണ്ടാൽ അതിനു മുഴുവൻ മറുപടി പറയാൻ തോന്നുന്നതും ഓസീഡീയുടെ ലക്ഷണമാണോ ഡോക്ടർ?

🤔

@rahul ഹൂസ്റ്റൺ
ടെക്സസ്
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക
ഭൂഗോളം
സൗരയൂഥം
ക്ഷീരപഥം
പ്രപഞ്ചം

സ്ട്രീറ്റ് അഡ്ഡ്രസും അക്ഷാംശവും രേഖാശവും ഈച്ചകളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും പോസത്തിന്റെയും സുരക്ഷയെയും സ്വകാര്യതയെയും മാനിച്ച് ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച്ച രാത്രി ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണാനിരുന്നു.

ആ സമയം ഇതുവഴി കടന്നു പോയ ഒരു പോസത്തെയും കാണാനിടയായി. കാമറ മുക്കാലിയുടെ മുകളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നതു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഈച്ചകളും പൂച്ചകളും കുഞ്ഞു പോസവും
സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം

@primejyothi @rajeesh @syam ചെലപ്പോ പാക്കേജിന്റെ പേരു ചുമ്മാ nss എന്നായിരിക്കും. lib ഇല്ലാത്ത nss കണ്ടതായ അവ്യക്തമായ ഒരു ഓർമ്മ എനിക്കു വന്നു. അതിലൊരു libnss3 ഉണ്ട്.

centos.pkgs.org/7/centos-x86_6

@akhilan ഞാനും ഓർമ്മിച്ചിരുന്നു. 🙂

സന്തോഷ ജന്മദിനം അഖിലൻ കുഞ്ഞേ!

:akhilan3:

@subinpt എനിക്കും ഈ സംശയം തോന്നി.

മാങ്ങ ആയിരിക്കുമോ? 🙃

@rajeesh

@nattukaran Your server admin has disabled it.

I do not care for this feature, because it is useless noise. I have disabled it for aana.site.

Sajith boosted

@tachyons നൂറു കോടി ഇവിടത്തെ മുപ്പത്തിനാലു സജീവാംഗങ്ങളുമായി പങ്കിടും. നമുക്കെന്തോരം ബിര്യാണി തിന്നാം! 🤤

Show older
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.