കഴിഞ്ഞാഴ്ച്ച Android native library ലിങ്കിങ്ങ് ആയി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. Can you believe it ? അപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് @jishnu7 എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതൂ Android Services API. ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷനുണ്ട്.

If Google goes down, our government offices will also go down with it. Gov employees depend on Google for a lot of things, even the very basic Malayalam typing.

You should own your pencil, a software/company shouldn't dictate what you can write, when you can write.

വർണ്ണത്തിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൂടി മികച്ചതാക്കി. ഇനി ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സജഷനോടൊപ്പം !

varnamproject.github.io/

Unicode finally says
ന് + റ = ൻ്‌ + റ = ന് + zwj + റ = ന്റ

3 forms for the same thing 😳 !! I find it mind boggling that this issue took 10+ years to fix.

Will Windows implement this and finally fix the years long headache of ന്റ ? 🤞

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഞാൻ പണിതോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഒരു stable, production-ready സ്റ്റേറ്റ് എത്തിയതായി എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു.

ആന എക്സ്ക്ലുസിവ് !!

ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ഇവിടുന്ന്: github.com/varnamproject/govar

[ഒരു 3-step ഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോസ്സസാണ്]

Curiously or maybe even weirdly, the library is 5+ times faster on a Ubuntu ARM in VM in M1 than native M1.

Anyone know why this is happening ? Can a VM be faster than native ?!

Show thread

I was able to optimize the SQLite database to make the transliteration process very fast !

50,000 words DB

From 200+ milliseconds to 2ms-50ms. I think this is the fastest it can be !

I'll be speaking at [English, not Malayalam this time].

There’s just one problem, the software is not complete yet 🥲

debconf21.debconf.org/schedule

ജോലി വക മാക്ക് എം.വൺ കിട്ടി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പറയട്ടെ, സംഭവം എന്തൊരു സ്പീഡ് ! ഞാൻ ഇതിൽ Kubuntu ARM എടുത്ത് VMൽ ഇട്ട് ഓടിച്ച് നോക്കി, അതും മികച്ച സ്പീഡ്.

ഒരു comparison വക, ഞാൻ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് റണ്ണിങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വെള്ള ബാറുള്ളത് M1ലെ VM, മറ്റത് Intel i5 8th gen, 10 ഇരട്ടി വേഗം !

എനിക്ക് മാക്ക് UI തീരെ പിടിച്ചില്ല. എന്നാണാവോ ഇതുപോലെ ലിനക്സ് ലാപ്പുകളും ഇറങ്ങാ.

ഇന്റെൽ ചത്തു, ARM ജയിച്ചു.

I grew up seeing this Kerala map.

I have argued with people at different times about Thrissur sharing a border with Idukki, "അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് കാട്ടിൽകൂടി പോയാൽ ഇടുക്കിയിൽ എത്താമെന്നേ !"

I was wrong. Kerala's map changed in 1998, yet many people use the old map version.

The one who made the app. 1000+ installs

The one who renamed the app, removed credits, copyright notice (MIT license), added ads. 50,000+ installs.

Just was able to download the app from @AmazonAppDev and found out that the entire credits and copyright notice was replaced ! No mention of GPL !

This is a clear GPL violation !

I have now reported this to Amazon via their "Report Infringement" form.

Show thread

Someone recompiled my Manglish app from GitHub and published it in Amazon's Android App Store.

I saw that this app have internet permission. But my app doesn't have it originally.

Then I found that he had also put ads in it 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Someone ripped the Manglish app logo I made. ഒരു copyright strike ആക്കിയാലോ ? 👀 (seriously tho, I don't mind this usage, a small youtuber)

This input tool tutorial in 2020 is based on ASCII Malayalam font which is the real sad part than the ripoff 🥲

Me, @mujeebcpy & @akshay will be hosting SMC's Developer Calls tomorrow 5PM IST.

I'll be showcasing a new input method for Indian languages (specifically Malayalam for now) I've been working on. Beta testers needed !

community.smc.org.in/t/develop

Show older

Subin/സുബിൻ:/bin/su's choices:

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.