സന്തോഷ് തോട്ടിങ്കലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡ്, മലയാളഭാഷയ്ക്കുള്ള സംഭാവനകൾക്ക്

Syam Kumar boosted

A new DoS vulnerability is out affecting most things running HTTP/2 , thanks @Netflix for finding this! more info here: t.co/klse1gjlmD tweeted by @ubuntu_sec

ഇന്നു തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ റ്റുഡൂ.txtന്റെ അടുത്ത് ഒരു തള്ള്.txt കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഇടണം.

jvns.ca/blog/brag-documents/

തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനൊക്കെയാണ് എച്ചാർഡി മന്ത്രി.
firstpost.com/india/nasa-says-

Syam Kumar boosted

Google Chrome 76 enables native lazy loading!

I added `loading="lazy"` attributes to images a few months ago!

scotch.io/bar-talk/native-lazy

എന്തോ 8ന്റെ പണി വരുന്നുണ്ട്.

ഇന്ന്, അതായത് 8ആം മാസം 8ആം ദിവസം, രാത്രി 8 മണിക്ക്, നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ടത്രേ.

മിത്രോം എന്ന വിളിക്കായി കാതോർക്കുക! 😨

Syam Kumar boosted

Fediverse admins,

Please block "freefedifollowers.ga", they are spamming massive numbers of fake followers (I've just had 2000 fake followers for example).

#Fediverse #Spam

Syam Kumar boosted

There is a vulnerability in the Plasma desktop that KDE developers are currently working to patch. The details are here.

zdnet.com/article/unpatched-kd

For the moment avoid downloading .desktop or .directory files and extracting archives from untrusted sources.

Also, if you discover a similar vulnerability, it is best to send an email security@kde.org before making it public. This will give us time to patch it and keep users safe before the bad guys try to exploit it.

മുപ്പത്തയ്യായിരം പൊടിച്ചാലെന്താ, ദാരിദ്ര്യം മാറിക്കിട്ടില്ലേ?

ഫോട്ടോഗ്രാഫർ : ബഡായി ബംഗ്ലാവിലെ ആര്യയുടെ അച്ഛൻ.

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്നു തെളിയിക്കൂ.

scroll.in/article/932645/can-y

ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം നല്ല കിടുക്കൻ ആംഗലേയം അനർഗ്ഗള നിർഗ്ഗളം പ്രവഹിക്കുകയും മറ്റു സമയത്ത് തപ്പിത്തടയേണ്ടിവരുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണോ ആവോ? 🤔

വീണ്ടും ഒരു ആഗസ്റ്റ് 2. ആറുവർഷം മുൻപ് ഈ ദിവസം തൊടുപുഴയിൽ വച്ച് ഒരു ജോർജ്ജുകുട്ടിയേയും കുടുംബത്തേയും പരിചയപ്പെട്ടത് ഇന്നലത്തെപ്പോലെ ഓർക്കുന്നു.

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.