മൊസില്ല ഗൂഗിളിന് പഠിക്കുകയാണ്.

What happened to Firefox Send? - support.mozilla.org/en-US/kb/w

ഗ്നോംകാരേ, ഇങ്ങോട്ടു നോക്കൂ...
material-shell.com/

പുതിയ ഭാഷ വന്നിട്ടുണ്ടേ...

The V Programming Language - vlang.io/

നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല.

Signs of Life discovered on Venus and atmosphere.

twitter.com/brianroemmele/stat

ശ്രീരാമനും ഉണ്ട്! .shriram

പിന്നെ .hair -ഉം ഉണ്ട്.

Show thread

തിരുവാതിര നക്ഷത്രം സൂപ്പർനോവയായിപ്പോകും എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. തിരുവാതിരപ്പുഴുക്ക് നിർത്തലാവുമല്ലോന്നോർത്തിട്ട് എനിക്കൊരു സമാധാനവുമില്ല. 😞

മൊബൈൽ ഫയർഫോക്സിൽ നേരിട്ട് സോഴ്സ് കാണാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല. ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് URLനു മുൻപിൽ view-source: അടിച്ചുനോക്കുകയേ പറ്റൂ. 😞

പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ് ഒരു രൂപാ പിഴ. അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു മാസം തടവ്.
mathrubhumi.com/news/india/bhu

മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം!

ഓണക്കിറ്റിലെ പപ്പടം കൊള്ളില്ല. പപ്പടത്തിന് അപ്പളത്തിൽ ഉണ്ടായ സന്തതി പോലെയുണ്ട്. വീർത്തുവരുന്നില്ല.

Today, from 15:00 to 17:00 UTC #DebConf20 online speaks Malayalam! Talks are: State of writing Malayalam on GNU/Linux : ഗ്നു/ലിനക്സിലെ മലയാളമെഴുത്തു്‌ (15:00 UTC), എന്താണ് ഡെബിയൻ? (15:30 UTC) and എനിയ്ക്കും ഡെബിയനില്‍ വരണം, ഞാന്‍ എന്തു് ചെയ്യണം? (I want to join Debian, what should I do?) (16:00 UTC) debconf20.debconf.org/schedule

മൊബൈൽ ഫയർഫോക്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നല്ല രണ്ട് ആഡോണുകൾ പോയി. 😞

ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൽറ്റ്സിലെ ട്രാക്കിങ്ങ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടാമത്തേത് ലിങ്കുകളിലെ ട്രാക്കിങ്ങ് ക്വറി നീക്കം ചെയ്യുന്നതും ആയിരുന്നു.

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.