Follow

ഇപ്രാവശ്യവും വലിയൊരു ഫ്രോഡ് ഉണ്ട്, -ൽ. രജിത് കുമാറിനെപ്പോലെ സമൂഹത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എന്നു മാത്രം.

facebook.com/groups/4533629322

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.