രവി (സ) അപലപിച്ചല്ലൊ. പിന്നെന്തിനാണു അദ്ദ്യത്തെ പിന്നെയും വേട്ടയാടുന്നത്? 😢

Follow

@Bibin എന്താ സംഭവം? കടലാസുപത്രം ഒഴികെയുള്ള വാർത്താമാദ്ധ്യമങ്ങളെയും ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ ഇത്യാദികളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.