Pinned toot

Most of posts will be in Malayalam from this account. If you don't know Malayalam but still want to follow me, You can untick Malayalam from language filter so that my Malayalam toots won't spam your timeline.

Alternate account : @tachyons

Pinned toot

ഈ മലയാളികൾക് പൊതുവേയുള്ള ഒരു ദുശ്ശീലം അവർ മലയാളികൾ പൊതുവേ എന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളികളെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കും എന്നതാണ് 🏃

IndiaOS: A True Spirited (Free/Libre) Open Source Conference 18 January, 2020 Bengaluru indiaos.in/

ഉപ്പും മുളകും സിറ്റ്കോം 1000 എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞതും അതിലെ ലച്ചുവിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും മസ്തകനിൽ @kocheechi പോലും പരാമർശിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ ഖിന്നനാണ്

2019 was a significant year for Malayalam computing. Read our year in a review for 2019 from our blog.

blog.smc.org.in/smc-year-in-a-

Wishing you a happy new year, on behalf of everybody at SMC.

malayalam.asiavillenews.com/ar ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സൗജന്യ വിജ്ഞാന സേവന ദാതാക്കളായ വിക്കിപീഡിയ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ദിഷ്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളോട് ശക്തമായി എതിര്‍പ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.
#ITAct #wikipedia

ഒന്നും-പറയാനില്ല.jpg :-|

"A stripper named Danni Ashe read a book on HTML programming and launched her own fan site. She started charging $15 a month for access, and before long, Ashe was making $2.5 million a year and reportedly using more bandwidth than all of Central America."

wired.com/story/brief-history-

ഓവർ സിമ്പ്ലിഫൈഡ് വെർഷനാണ്, ഡിങ്കനെ ഓർത്ത് തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുക :dinkan:

7. ഡിങ്കോയിസത്തിനോ മായാവിസത്തിനോ കപീഷസത്തിനോ പ്രത്യേക പരിഗണന എല്ലാ തിരിക്കുന്നത്

മതേതരത്വം

8. ശക്തരിൽ ശക്തൻ ഡിങ്കനാണെന്ന് ഡിങ്കോയിസ്റ്റുകൾക്കും, അല്ല മായാവി ആണെന്ന് മായാവിസ്റ്റുകൾക്കും ഒരേ സമയം വിശ്വസിക്കാനും എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം

പ്ലൂരലിസം

9. ശക്തരിൽ ശക്തൻ ഡിങ്കൻ മാത്രമാണെന്നും മായാവി വ്യാജ ചാത്തനാണെന്നും വിശ്വസിക്കൽ

ഫണ്ടമെന്റലിസം

10. ഡിങ്കോയിസ്റ്റുകളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ഉള്ള മായാവിസ്റ്റ്

ബിഗോട്ട്

3. ഡിങ്ക മത പ്രചരണത്തിന് നിർബന്ദിത കരം അടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം

ആർട്ടികിൾ 27

4. ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മായാവിസം അടക്കമുള്ള മറ്റ് മതങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആചരിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം

ആർട്ടിക്കിൾ 28

5. ഡിങ്കോയിസ്റ്റിന് മായാവിസത്തേയും മായാവിസ്റ്റിന് ഡിങ്കോയിസത്തേയും വിമർശിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം

ആർട്ടിക്കിൾ 19

ഡിങ്കോയിസവും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും, പ്ലൂലരിസവും ഫണ്ഡമെന്റലിസവുമൊക്കെ ചർച്ചയിൽ വന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിശദീകരണം

1. ഡിങ്കോയിസത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനും, ആചരിക്കാനും, പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം.

ആർട്ടികിൾ: 25

ഇത് പ്രകാരം ഡിങ്ക മതപ്രകാരം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്നാൽ നിർബന്ധമില്ല എന്ന് കോടതിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിയമപരമായ പരിരക്ഷ ഇല്ല

2. ഡിങ്ക ക്ഷേത്രം, ഡിങ്ക എഞ്ചീനീയറിങ്ങ് കോളേജുകൾ എന്നിങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള അവകാശം

ആർട്ടികിൾ 26

Teen artists: if you want to be featured too, please send mail to irina@krita.org or reply here!

ആട് കിടന്നടുത്ത് പൂടയെങ്കിലും കാണും, എക്ലിപ്സ് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ കിട്ടാത്തതിൽ ദുഖിച്ചിരിക്കുമ്പൊഴാണ് ചുമരിൽ എക്ലിപ്സിന്റെ നിഴൽ കണ്ടത്

അങ്ങനെ, അനിയത്തി ആദ്യത്തെ കോഡ്.ഇൻ ടാസ്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു്

Fake BBC Hindi tweet shared to claim NDTV OB van torched in Lucknow anti-CAA protest

On December 21, 2019, Ashok Shrivastav, a senior journalist with DD News, posted a purported screenshot of a BBC Hindi tweet which said, “लखनऊ : ड्राइवर समझाता रहा कि भैया ये NDTV का वैन है, लेकिन उपद्रवी नही माने और वैन को फूंक दिया! Lucknow: Driver kept explaining that the van was NDTV’s but the hooligan […]

The post Fake BBC Hindi tweet shared to claim NDTV OB van torched in Lucknow anti-CAA protest appeared first on Alt News.

Christmas vacation has started today in Kerala schools.

I'm informing students I know about Google Code In and asking them to share with their peers. It's a wonderful opportunity to start contributing to Open Source softwares.

codein.withgoogle.com/

@googlestudents@twitter.com

mobile.twitter.com/jack/status

മാസ്റ്റഡോൺ പോലെയൊരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ റ്റ്വിറ്റർ മുൻകൈ എടുക്കുന്നുവെന്ന് റ്റ്വിറ്റർ മുതലാളി

കർണാടക ഉപതിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ആകെ ജയിച്ച രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബിജെപിയിലേക് പോയതിന് അയോഗ്യനാക്കപെട്ട എം എൽ എ വികസനം എത്തിച്ചില്ല എന്ന പ്രചാരണം നടത്തിയാണ് ബിജെപി വോട്ട് ചോദിച്ചത്. താമസിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പഴയ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ യുടെ ഓഫീസിന്റെ സോണിയ ഗാന്ദിയുടേം മറ്റും പടമുള്ള ബോർഡിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് മറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു

വിറ്റ് എന്താച്ചാ ഏറ്റോം കൂടുതൽ എൻകൗണ്ടഴ്‌സ് നടക്കുന്ന യൂപി ആണ് ലോ ആൻഡ് ഓര്ഡറിൽ ഏറ്റോം വേഴ്സ്റ്റായ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ്

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദളിത് ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ശിവസേന സർക്കാർ. ബിജെപിയുടെ നിയലിൽ ആവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ ത്തിന്റെ സ്പേസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള റ്റാക്റ്റിക്. കോൺഗ്രസിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന സ്പേസ് കൂടി മിക്കവാറും ശിവസേനക്കാർ കൊണ്ട് പോവും

Show more

അബൂബകർ എം കെ's choices:

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.