രണ്ട് ദിവസമായി ഭയങ്കര ബിസി

വീണ :antiverified: boosted

Browser, ; Tor for Android
ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന മലയാളികൾ ആരാ ഉള്ളേ.... ഒന്ന് dm ചെയ്യാമോ... ഒരു അന്തവും കുന്തവും അറിയാത്ത ആളാണ് ഞാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ dm വരണേ...

Is there any good Malayalam TTS apps? I know there was one called Mozhi developed by CDAC on my old phone.

വീണ :antiverified: boosted
വീണ :antiverified: boosted

ഗൂഗിളിന്റെ മലയാളി അസിസ്റ്റന്റ്

ക്രോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ട്വീറ്റ് മാത്രം പോസ്റ്റയ്യാൻ ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ടാൽ പോരെ

വീണ :antiverified: boosted

അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ടൈം ലൈൻ നിറയെ ട്ടൂട്ടുകൾ.

വീണ :antiverified: boosted

ഹെല്മെറ്റെന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ആണ് ഞങ്ങക്കൊരു ഇക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്ക ദി ബിഗ് ബ്രോ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ദൃഷ്ടിദ്യുമ്നൻ ഇക്ക എന്നു വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഹെല്മെറ്റ്കൾ ജീവനായിരുന്നു.....

നാളെ കോടതി യുവതികൾക്ക് കയറാൻ പബ്ബ് പണിയാൻ അഞ്ചേക്കർ കൊടുക്കാൻ പറയുമായിരിക്കും.

ബേർഡ് സൈറ്റിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ ആണ് വീണ്ടും മലയാളം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് ലാസ്റ്റ് മലയാളം ഒക്കെ എഴുതി നിർത്തിയത്. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം ആയി. ഇന്റർനെറ്റ് കിട്ടിയ 2006 കാലത്തും കൊറച്ചു ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പിന്നെ ടച്ച് വിട്ടു പോയി. എഴുതാൻ ഒന്നും തീരെ കൈ വഴക്കം ഇല്ലായിരുന്നു 2013 ലൊക്കെ. അന്നേരം ആണ് മലയാളം ട്വിറ്റർ ഉള്ളത് അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മലയാളം കിടുവായ്. ആ കാര്യത്തിൽ നന്ദീണ്ട് ബേർഡ്സൈറ്റ് മല്ലൂട്വീപ്പളുടെ അടുത്ത്.

നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈറ്റ് മോഡ് യൂസ്യ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഡാർക്ക് മാത്രേ സഹിക്കാൻ പറ്റൂ 😐

വീണ :antiverified: boosted

ഛെ മലയാളം ടൂട്ടാൻ ആണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ

ചെ ടൈമർ വെച്ചപ്പോ ടൈം നോക്കിയില്ല

Show thread
വീണ :antiverified: boosted

എന്തരാണ് നിങ്ങ കണ്ടത് ?

Show thread

എന്തരാണ് നിങ്ങ കണ്ടത് ?

Show thread

ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിൽ ക്വാണ്ടം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്!

ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആനക്കൂട്ടം :uzhunnuvada:

Show older
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.